Sản phẩm mới mùa năm 2019

Sản phẩm mới mùa năm 2019

Táo mèo tươi Tây Bắc

20,000

ĐINH LĂNG

Miễn phí

Măng Nứa Khô Tây Bắc

250,000

TÁO MÈO KHÔ TÂY BẮC

115,000

THỊT TRÂU GÁC BẾP

850,000

CHUỐI HỘT RỪNG

75,000

BA KÍCH TÍM

Miễn phí