Nấm hương rừng của chúng tôi được chính người dân bản địa thực hiện khai thác, phơi khô tự nhiên bằng nắng. 100% tự nhiên, Không chất bảo quản!

Chúng tôi chỉ bán nấm hương rừng hàng tuyển chọn